Történeti kronológia

A könyvtár története kronologikus felsorolásban

1959. december 31. Az intézeti könyvtár kialakítása a kőszegi és a zalaegerszegi tanítóképző intézetből.
Működés: korlátozottan nyilvános könyvtárként
Induló Állomány: 3121 kötet.
1963. szeptember 1. A könyvtár vezetőjének kinevezése Tóth Gyuláné személyében.
1971- Pécsi Tanárképző Főiskola szombathelyi kihelyezett tagozata – tanár szakos képzés elindítása.
1974. Az önálló Szombathelyi Tanárképző Főiskola létrehozása.
Felavatják új helyén a Bolyai János Gyakorló Általános Iskolát.
1974. szeptember- 11 szaktanszéki könyvtár kialakítása.
Letéti egységek:
irodalomtörténeti szeminárium
kollégiumi könyvtár
népművelési szeminárium
pedagógiai kabinet
Pedagógiai gyűjtemény: 1868-1945 között megjelent dokumentumokból.
1975- Tagkönyvtár: Bolyai János Gyakorló Iskola könyvtára, független könyvtárossal.
1975.
Műv. Közlöny, 19. évf. 20.sz.
Irányelvek a főiskolai könyvtárak fejlesztésére.
1976.
Műv. Közlöny, 1976. 20. évf. 13. sz.
15/1976. Törvényerejű rendelet a könyvtárakról.
17/1976. VI. 7. M.T. A könyvtárakról szóló 1976. évi 15. sz. rendelet végrehajtásáról.
1977 Szakkatalógus revíziója (ETO módosítás).
Állományrevízió.
1977- Mikrofilmek készítése a beszerezhetetlen dokumentumokról.
1977. január Médiatár létrehozása.
1977. szeptember 1. Tasakos kölcsönzés bevezetése.
Folyóiratok nyilvántartása peremlyukkártyán.
1978. január 1. Kötelespéldány-szolgáltatás: részesedés a pedagógia szakterület kiadványaiból.
1978. nyarán Tanítási segédeszközök feldolgozása, beépítése a katalógusokba.
1979. március Másológép üzembe állítása (Apeco).
1979 Alapterület: 300 m2, könyvtárosok száma: 10 fő,
Összes állomány: 105.200 egység
Olvasó: 1610 fő, kölcsönzések száma: 18420, kölcsönzött könyv: 41693, folyóirat: 4620
1980 A Szombathelyi Tanárképző Főiskola Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata. Szombathely, 1980. 78 p.
1980- Együttműködés a Burgenlandi Magyar Kulturegyesület alsóőri könyvtárával.
Állomány feldolgozása, kötetkatalógus megjelentetése.
Az Alsóőri Könyvtár magyar nyelvű anyaga. Szerk. Barki Katalin. Szombathely, 1981. 150 p.
1982 Szakdolgozatok katalógusa : népművelő-könyvtár szak, 1965-1979. Szerk. Tokaji Nagy Erzsébet. Szombathely, 1982. 308 p.
1982- Szakdolgozatok feltárása fénylyukkártyán.
1983. február Érdeklődés hiányában a szombati ügyelet megszüntetése.
1983. március Devecseri Gábor könyvtári hagyatéka – adományozó: Huszár Klára.
Állomány feltárása, elhelyezése a nagytanári tanácskozóban.
1983. május- Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsa – elnök Dr. Tóth Gyuláné.
1984. nyara Rekonstrukció a könyvtárban.
A épület földszintjén alsó szint kialakítása: szépirodalom elhelyezése, gördülőállvány a folyóirattárban.
Alapterület növekedése: 300 m2–ről 450 m2-re.
1985. Prof. Pungor Ernő akadémikus analitikai kémiai szakkönyvtári dokumentumokat és folyóiratokat adományozott a könyvtárnak.
A kurrens folyóiratok átadása évente folyamatos.
1985. őszén Dr. Tóth Gyuláné a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szervezetének elnöke lett.
1985. november Dr. Tóth Gyuláné az MKE Iskolai Könyvtárosok Szekciójának elnöke lett.
1986-1990 Középtávú fejlesztési terv.
1987. március Huszár Klára átadta Devecseri Gábor könyvtárának eddig még át nem adott köteteit.
1988 Leíró katalógus átszerkesztése.
1988. szeptember Az A épületben lévő könyvtár födémproblémája miatt az egyidejűleg ott tartózkodó olvasók számát 30 főre korlátozták.
1989. augusztus Új könyvtári kölcsönző (414 m2) telepítése a főiskola C épületéhez csatlakoztatva.
1990. február Javaslat az önálló informatikai központ létrehozására.
1990. június X.25-ös végpont bekötése a főiskola könyvtárának olvasótermébe.
1990. szeptember Felmerül az idegen nyelvi könyvtár létesítésének igénye.
1990. december A feldolgozott német nyelvű könyvek átköltöztetése a D épületbe.
1991 Idegen nyelvi könyvtár kialakítása a D épület II. emeletén.
1991. december A médiatár átköltöztetése az A ép. III. emeletére.
1991. december A főigazgató (Dr. P. J.) kérése: Radó György nyelvészeti könyveinek megvétele (állományba vétel: 1992. január).
1992 ISIS alapú PC Lib (egyfelhasználós program) bevezetése a könyvtár feldolgozó munkájába. Katalogizálás + OPAC
Feldolgozás: 1991-től a könyvtárba bekerült idegen nyelvű, illetve az 1992-es impresszummal megjelent dokumentumok.
1992 A médiatár szervezetileg az Oktatástechnológiai csoporthoz került. (létszám is).
1992 Devecseri Gábor könyvtárának katalógusa. Szerk. Tóthné Király Katalin. Szombathely : BDTF, 1992
Radó György költői, műfordítói, szerkesztői munkásságának bibliográfiája. Szerk. Radó György, kieg. és mutató Tóthné Király Katalin. Szombathely : BDTF, 1992
1992. május Österreich Bibliothek – Osztrák könyvtár avatása.
A könyvtár az eddigi magyarországi gyakorlattól eltérően a főiskola könyvtárának német nyelvű állományával azonos térben került elhelyezésre.
1992. december Andrássyné Kövessi Magda könyvtárának (407 kötet) megvétele az uralisztikai tanszéki könyvtár létrehozásához.
1993. november Könyvtári pályázat OMFB-hez, integrált könyvtári rendszer bevezetéséhez.
1993. december Egyezmény aláírása az Angoltanítási információs központ létesítéséről.
A központ az eddigi magyarországi gyakorlattól eltérően a főiskola könyvtárának angol nyelvű állományával azonos térben került elhelyezésre.
1994. január Tervtanulmány a Gyakorló iskola könyvtárának fejlesztésére (alapterület növelése is).
1994. február 1. Az idegen nyelvi könyvtár megkezdi működését a jelenlegi helyén.
1994. április 15. Aleph integrált rendszer – szerződés a luxembourgi Ex-Libris képviselőjével.
Installálás: május 16. Indulás: 14 ezer ISIS-ből áttöltött bibliográfiai rekorddal
Modulok használatba vétele: katalogizálás, OPAC.
1994. április 27. A kibővített Gyakorló iskolai könyvtár üzembe helyezése.
1995. szeptember Az Aleph Szerzeményezési moduljának üzembe helyezése.
1995. október 6. Szándéknyilatkozat küldése a Soros Alapítványnak a környezeti nevelési könyvtár regionális működtetésére a BDT-én. A környezeti báziskönyvtár ma is él, Nyíregyházán integrált adatbázis épül a résztvevők  együttműködésében.
http://aleph.nyf.hu/ALEPH/HAPNF1XD67SYIAHC8J4CSPEVCCI3GAND43J8FE5SGIGTN21IUP-00693/file/start-0
1996. március A városi informatikai infrastruktúra fejlesztéshez közös pályázat beadása: BDMK, Eü Főisk., Levéltár, Kórház, MMIK, Múzeum, Megyeháza.
Megvalósulatlan kísérlet.
1996. augusztus Kálmán Béla professzor finnugor könyvtárának megvásárlása.
1996. szeptember Hadrovics László szláv-filológiai könyvtárának megvásárlása.
1997 Aleph Folyóirat modul üzembe helyezése.
1997 A főiskola könyvtára online szolgáltatásait az elkészült web-lapon keresztül biztosítja.
1997. február Tárgyalás dr. Sütheő Péterrel és Dugmanics Imrével a szombathelyi információs rendszer tervtanulmányáról.
Továbbra sem történt semmi városi szinten.
1997. május 7. Hadrovics László filológiai könyvtárának avatása a főiskola D épületének III. emeletén (Könyvtári állomány elhelyezése az eredeti bútorzattal).
1997. június Elkészült a könyvtár 2000-ig szóló fejlesztési programja.
1997. szeptember 1. Európai Dokumentációs Központ kezdte meg működését a főiskola önálló egységeként, a könyvtár szakmai irányításával.
Új Berzsenyi téri épületébe 1999.nyarán költözött (Forgóköz).
Működés: a főiskola és a város közös fenntartásában.
1997. szeptember A könyvtár nyilvános könyvtárként működik.
1997. november 5m Ft-os FEFA támogatás pályázat útján (ULTRA SUN szervergép beszerzése).
1997. november Dr. Gál László főigazgató tárgyal a főiskolai könyvtár bővítésének lehetőségéről a város területén (megyei könyvtár- főiskolai könyvtár integrációjának gondolata).
1998. március A soproni Egyetemi Könyvtárral való együttműködés (integráció) tervezetének elkészítése.
2002-ben ismét napirendre került. Halasztva.
1998. július A könyvtár új SZMSZ-ének elkészítése.
1998. március –
2000.
Dr. Vásárhelyi Pál megkeresése egy közös BME, KLTE, BDF tempus pályázat ügyében.
A pályázat 1998-2000. között megvalósult. A közös projekt megvalósult eredményei mellett a könyvtár infrastruktúrája jelentősen fejlődött: 12 db számítógép, 4 db nyomtató, szkenner.
1999. június Igényesen válogatott többszáz kötetes budapesti magánkönyvtárt ajándékoztak könyvtárunknak.
1999. szeptember Új helyén felavatták az Európai Dokumentációs Központot.
1999. szeptember Stratégiai fejlesztési terv 2000-2005-ig.
2000. október 20. Dr. Gonda György és felesége könyvtárát főiskolánknak ajándékozta.
2001. Elkészült a Berzsenyi Dániel Főiskola intézményfejlesztési terve. Benne könyvtárfejlesztés. A fejlesztési terv minősítése: A .
2001. Együttműködés a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár alsóőri projektjében.
Az alsóőri könyvtár adatbázisának építése.
2001. március Tempus projekt záró konferenciája.
2001. május A KIT fennhatósága alatt két akkreditált tanfolyam elfogadása:
Számítógépes katalogizálás MARC formátumban.
A feldolgozó munka folyamata számítógépes környezetben.
2001. szeptember Számítógépes kölcsönzés bevezetése a Gyakorló iskolában.
2002. április “A Műszaki, természettudományi és informatikai képzés informatikai fejlesztése és az elektronikus információszolgáltatás (EISZ) hallgatói könyvtári férőhelyeinek kialakítása” pályázaton a könyvtár 1 db szervert és 20 db PC-t nyert.
2002. Az Aleph500 grafikus felületű szoftver első részletének befizetése.
2002. február Tanácsülési döntés a szakdolgozatok könyvtári példányának CD-ROM-on történő beadásáról.
2002. január-szeptember Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium: áttérés a Szirén DOS-os verzójáról a grafikusra, dokumentumok ellátása vonalkóddal, összekötve állományrevízióval.
2002. október 31. Dr. Tóth Gyuláné könyvtárigazgató nyugdíjba vonulása.
2002. december-2003. június Könyvtárfejlesztés OM támogatással.
2003.
március
Az Aleph500 integrált könyvtári rendszer limit nélküli verziójának megvétele, munkaállomások bővítése (10-ről) 22-re.
Együttműködés a tanszékkel: KIT demo adatbázis kialakítása oktatáshoz.
2003. május SharePoint dokumentumkezelő kialakítása a szakdolgozatok elektronikus tárolására, szolgáltatására
2003. június Áttérés az Aleph300-as szoftverről az Aleph500-as szoftverre.
2003. szeptember Számítógépes kölcsönzés bevezetése a BDF könyvtárában.
2003. október 21. A korszerűsített könyvtár ünnepélyes átadása.
2003. december 03. Prof. dr. Kovács László: Neumann János és magyar tanárai c. könyvének bemutatója.
2004. január 29. Szakmai nap: A Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtára a térség információellátásában címmel.
2004. április 5. “. A SEMMIBŐL VILÁGOKAT” A költészet napja alkalmából Fűzfa Balázs beszélgetett dr. Láng Gusztáv József Attila díjas irodalomkritikussal, a BDF nyugalmazott főiskolai tanárával.
2004. október 27. Kiadók az oktatásért, tanulásért, kutatásért konferencia szervezése, BDF
2005. június 23. ALEPH verzióváltás (16.1) és annak előkészítése
2005. augusztus Az ALEPH Kurzus moduljának bevezetése, segédlet készítése
2005. október 25-28. A könyvtári kölcsönző ideiglenes elhelyezése a Sylvester János Nyomda épületében
2005. november 28. Nagy Könyv(-es) délután, BDF Díszterem
2003. november- 2006. november Könyvtárépítési projekt megvalósítása; szakmai anyagok készítése, könyvtár költöztetése
2006. január 11-12. Az Országgyűlési Könyvtár menedzsmentjének (főigazgató, főigazgatóhelyettesek) tapasztalatcseréje az Aleph rendszer tanulmányozására
2006. május 4. Az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés módszerei és eszközei – Szakmai nap, Szombathely BDF
2006. október 18.- november 3.
2006. november 3.
A BDF állományának költöztetése a Regionális Felsőoktatási Forrásközpontba
2006. október 27. A Vas Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtárának költöztetése
2006. november 6. A szolgáltatások indítása a Regionális Felsőoktatási Forrásközpont épületében
2006. november 15. A Regionális Felsőoktatási Forrásközpont ünnepélyes átadása
2007. május 8. Könyvtári partnerség a felsőoktatásban – Szakmai nap, Szombathely BDF
2007. július 10. A BDF Könyvtára Vezetői Információs Rendszer blogjának indítása (jelszóhoz kötött)
2007. október 7. A BDF Könyvtára megkapta az “Év könyvtára 2007” címet.
2008. január 1. A könyvtár új neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára
2010. 04. 30. – 2011. 09. 30. TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0011– innovációs projektek megvalósítása
2010. december 8. 14 számítógéppel bővült az Idegen Nyelvi Könyvtár számítógépes munkahelyeinek száma. A bővülés a “D” épületi nyílt labor funkcióinak részbeni átvételét is jelentette.
2011. szeptember Tudástár (digitális objektumtár) átadása az egyetemi tudástartalmak gyűjtésére, szolgáltatására.
2011. 10. 01. – 2013. 03. 31. TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0060 – innovációs projektek megvalósítása
2012. július 23-25. Az Európai Dokumentációs Központ állományának és szolgáltatásainak átvétele
2013. február 01. NymE SEK Könyvtár és Levéltár
2013. május 30. NymE SEK Könyvtárának felvétele az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumába
2014. január 22. Minősített könyvtár cím átvétele a Magyar Kultúra napján
2017. február 1. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár tagkönyvtára

Accessibility Toolbar

Honlapunk megfelelő működéséhez cookie-kat használunk.

Cookie információk