Használati szabályzat

(Kivonat a részletes SEK Ügyrendből) 

Díjtáblázat

Kölcsönzés – feltétel a beiratkozás

I. Könyvek, tankönyvek, jegyzetek és tanítási segédletek a Kölcsönzési térben
/Forrásközpont I. emelet /

 

Egyidejűleg 15 kötet kölcsönözhető 1, 3 ill. 4 hétre.

A tanulmányi előírásnak megfelelően vannak tartós használatra /félévre, egy tanévre/ kölcsönözhető művek is, ezek száma növeli a kölcsönözhető dokumentumok számát.

A tartósan kölcsönözhető művek listáját a szorgalmi időszak kezdetén állítjuk össze.

A kölcsönzésben lévő példányokra előjegyzés kérhető, térítési díja: 50,-Ft
Amennyiben a kölcsönzött dokumentumra nincs előjegyzés, a kölcsönzés időtartama 3 alkalommal meghosszabbítható.
A határidőn túl visszahozott könyvekre naponta 20.-Ft késedelmi díjat számítunk fel.
A határidőn túl visszahozott olvasótermi könyvekre naponta 100.-Ft késedelmi díjat számítunk fel.

 

II. Idegennyelvű könyvek kölcsönzése az Idegen Nyelvi Könyvtárban történik
/D épület/

Egyidejűleg 10 könyv és 5 nem hagyományos dokumentum lehet kölcsönzésben, amennyiben a kölcsönzött dokumentumra nincs előjegyzés, a kölcsönzés időtartama 3 alkalommal meghosszabítható.
A könyvek 3 ill. 4 hétre kölcsönözhetők, a nem hagyományos dokumentumok 2 napra.
Tartósan kölcsönözhető művek az oktatók előírása szerint fél évre kölcsönözhetőek, ha van az előírt könyvből elegendő példányszám.
A határidőn túl visszahozott könyvekért naponként és darabonként 20.-Ft, AV dokumentumoknál 100.-Ft késedelmi díjat kell fizetni.

II./a Az Európai Dokumentációs Központ (EDK) könyveinek kölcsönzése is az Idegen Nyelvi Könyvtárban történik

2013 szeptemberétől az EDK teljes állománya kölcsönözhető az egyetemi könyvtárba beiratkozottak számára.
A könyvek 3 hétre kölcsönözhetők, egyidejűleg több könyv kölcsönzése is lehetséges, a kölcsönzés időtartama 3 alkalommal meghosszabítható.
A határidőn túl visszahozott könyvekért naponként és darabonként 20.-Ft késedelmi díjat kell fizetni.
A helyben használat továbbra is mindenki számára ingyenes.

III. Médiatár állománya kölcsönözhető (kivétel a hanglemez)
/Forrásközpont I. emelet/

Egy alkalommal 6 db A-V dokumentum kölcsönözhető.
Hangkazetta 1 hétre kölcsönözhető.
VHS videokazetta, DVD és CD 2 napra kölcsönözhető.
Késedelmi díj naponta és darabonként 100,- Ft
A kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési ideje nem hosszabítható, és nincs előjegyzés!

 

Könyvtárközi kölcsönzés
/Forrásközpont földszint/

 

Beiratkozott olvasóink vehetik igénybe a szolgáltatást.

Részletes ismertető

 

Számítógép-használati ismertető

WiFi

A szolgáltatás a Forrásközpont területén ingyenes

Reprográfiai szolgáltatás
/Forrásközpont I. emelet/

 

A/4 13,- Ft/oldal; kétoldalas: 26,-Ft.
A/3 26,- Ft/oldal; kétoldalas: 52,-Ft.

 

CD/DVD írás
/Forrásközpont I. emelet/

A szolgáltatás a szinteken a 2-2 számítógépen (a II. információs pultok mögött) vehető igénybe. A számítógépeken Nero cd-író programmal írhatók meg a hozott lemezek. (CD-DVD hordozók árusítása nincs!)

 

Szkennelés

/Forrásközpont I. emelet

Egy Mustek A/3-as színes szkenner segítségével lehet önállóan szkennelni.

 


 

Intraneten elérhető részletes szabályzatok

Savaria Egyetemi Központ Könyvtára ügyrendje
Könyvtárhasználati szabályzat
Gyűjtőköri szabályzat
Könyvtári egységek kezelési szabályzata

2019. július 8-tól július 18-ig 14 óráig,
július 19-én 12 óráig várjuk olvasóinkat.

Könyvtárunk valamennyi egysége
2019. július 22-től zárva tart.

Nyitás: 2019. augusztus 26. 10 óra

Mindenkinek kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk!

a könyvtár munkatársai