Linkek

MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete: http://ec.europa.eu/magyarorszag/index_hu.htm

 

Az Európai Parlament budapesti Tájékoztatási Irodája: http://www.europarl.europa.eu/budapest/

 

A Magyar Köztársaság brüsszeli Állandó Képviselete: http://www.hunrep.be/

 

Europe Direct Központok: https://ec.europa.eu/hungary/services_hu

 

EU Letéti Gyűjtemény Országgyűlési Könyvtár: https://www.ogyk.hu/hu/eu-leteti-gyujtemeny

 

Europe Direct Szombathely

Európa Pont: https://ec.europa.eu/hungary/services/eps_hu

Europe Direct Tájékoztató Központ – Vas megye: http://www.vmkik.hu/hu/europe-direct/cikkek/europe-direct-tajekoztato-kozpont-vas-megye-67578

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Europe-Direct-Szombathely-154200197945374/

EU hírportálok:

EURACTIV: angol nyelvű hírportál, tájékoztatást ad az Unióban történtekről és a nemzetközi kapcsolatokról.  https://www.euractiv.com/

EUOBSERVER: angol nyelvű, ingyenes hírportál https://euobserver.com/

EUBUSINESS: angol nyelvű, ingyenes, gazdasági híreket tartalmazó portál. https://www.eubusiness.com/

BRUXINFO: magyar nyelvű, előfizetős hírportál 2001 óta Brüsszelből szolgáltat információt EU-ügyekről. https://www.bruxinfo.hu/

Politico: angol nyelvű hírportál https://www.politico.eu/

European Sources Online: angol nyelvű előfizetős adatbázis uniós híranyaggal is szolgál. https://www.europeansources.info/

Európának köszönhetjük: egy aktív honlap, amely megmutatja, hogyan befolyásolja Európa a mindennapi életünket, környezetünket. https://what-europe-does-for-me.eu/hu/portal

(From: https://lib.unideb.hu/hu/eu-hirportalok)

Továbbiak:

EU Pályázati portál: http://eupalyazatiportal.hu/

 

Online EU Források

Az  Európai Unió hivatalos weblapja (europa.eu) tartalmazza mindazokat az alapvető információkat, melyek az EU működéséről tájékoztatnak. A honlapon megtaláljuk a legfrissebb uniós híreket, eseményeket, az ingyenesen elérhető adatbázisokat és számos információt az Európai Unióról.

Az EU intézményei és egyéb szervei közvetlen hozzáférést biztosít az intézmények, ügynökségek és decentralizált szervek honlapjához.

Magyarország az EU-ban című e-dokumentum tartalmazza a Magyarországon működő uniós információt szolgáltató hálózatokat, irodákat, hivatalos képviseleteket, a tájékoztató és a tanácsadó szolgálatokat.

 

A Magyarország az EU-ban című e-dokumentum tartalmazza a Magyarországon működő uniós információt szolgáltató hálózatokat, irodákat, hivatalos képviseleteket, a tájékoztató és a tanácsadó szolgálatokat.

CORDIS az Unió Kutatás-fejlesztési Információs Szolgálat adatbázisa. Pályázati felhívásokat tartalmaz.

CURIA adatbázis az Európai Unió Bírósága 1953-tól, az     Elsőfokú Bíróság 1989-től és a Közszolgálati Törvényszék 2005-től tárgyalt ügyek, ítéletek, vélemények, indítványok és végzések teljes szövegét tartalmazza.

Az EU nagy hangsúlyt fektet a dokumentumok teljes szövegű elérésére, ezért hívta életre az EUBookshop adatbázist, mely az uniós intézmények kiadványait tartalmazza teljes szöveggel az Unió 24 hivatalos nyelvén. Az uniós kiadványok retrospektív feldolgozása folyamatos

Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) segíti a határon átívelő munkavállalást. Tájékoztatást, útmutatást és tanácsadást ad a munkavállalók számára az Európai Gazdasági Térség álláslehetőségeiről, élet- és munkakörülményeiről, és segít a munkáltatóknak, akik más országokból érkező munkavállalókat szeretnének foglalkoztatni. Az EURES az Európai Foglalkoztatási Mobilitás portálján működik az Európai Biztosság koordinálásával.

Az EUR-LEX adatbázis tartalmazza az Európai Unió hatályos joganyagát teljes szövegű eléréssel.

Europeana az Európai Unió multimédiás elektronikus könyvtára 2008 decemberétől áll a kultúra iránt érdeklődők rendelkezésére. Közös keresőfelületet biztosít az európai kulturális gyűjteményekben őrzött 6 millió digitalizált képhez, szövegekhez, hanganyaghoz és videóhoz. Az alapelveket az Európai Bizottság 2006-ban fogalmazta meg a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáféréséről, valamint a digitális megőrzésről szóló 2006/585/EK ajánlásban.

EUROSTAT: Az Európai Unió Statisztikai Hivatala ingyenes adatbázisa, melyben egyszerű és összetett keresésre és tematikus bontás szerinti böngészésre van lehetőség. Angol, német és francia nyelven érhető el.

Az Eurobarometer az Európai Bizottság közvélemény-kutatásait tartalmazza.

Az Find-eR az Európai Bizottság Könyvtárának katalógusa.

Az N-LEX adatbázis az Európai Unió tagállamainak nemzeti joganyagához biztosít hozzáférést.

Az OEIL az Európai Parlament jogalkotási folyamat figyelője.

Pre-Lex adatbázis az Európai Bizottság és az intézmények közötti döntéshozatali folyamat jelentős állomásait és a különböző intézményi szereplők munkáját követi nyomon.

SCADPLUS adatbázis jogszabály-összefoglalókat tartalmaz a legfontosabb szakpolitikák területén.

TED adatbázisban találjuk a közbeszerzési hirdetményeket, mely az Európai Unió Hivatalos Lap S sorozatában jelenik meg.

Who’s Who– Ki kicsoda az Európai Unióban.

A IATE (Interactive Terminology for Europe) az Unió terminológiai adatbázisa, melyet az intézmények és az ügynökségek 2004 nyara óta használnak az uniós terminológia gyűjtésére, megosztására és kezelésére. Az 1999-ben elindított projekt célja, hogy internetes infrastruktúrát biztosítson az európai uniós terminológiai források számára, és ezáltal könnyebben hozzáférhetővé és egységes formában tárolhatóvá váljanak az információk.

Az EuróparlTV az Európai Parlament internetes televíziója. Célja az uniós polgárok tájékoztatása a Parlament tevékenységeiről, és arról, hogyan alakítják képviselői a politikai élet fejleményeit, és hogyan fogadják el a polgárok életét Európa-szerte befolyásoló jogszabályokat. A szolgáltatás magában foglalja a parlamenti és bizottsági ülések élő közvetítését, hírműsorokat és vitaműsorokat, valamint ismeretterjesztő videókat.

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) egy független európai uniós szerv, melynek központja Budapesten van. Az EIT célja, hogy európai innovációs képességének erősítésével hozzájáruljon a fenntartható gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Kedvező környezetet teremt a kreatív elképzelések számára, és ezáltal lehetővé teszi, hogy világszínvonalú vállalkozói készségek és innovációk bontakozhassanak ki Európában.

 

 

Accessibility Toolbar

Honlapunk megfelelő működéséhez cookie-kat használunk.

Cookie információk