II. emelet – Idegennyelvi könyvtár

Nyitvatartási idő szorgalmi időszakban heti 47 óra.

Szolgáltatások

Helyben használat:
Idegen nyelvű kézikönyvek, lexikonok, szakterületi alapművek, kötelező (és ajánlott) irodalmak helyben használata
Idegen nyelvű (angol, német, francia és olasz) nyomtatott és elektronikus szakdolgozatok helyben használata

A nyomtatott szakdolgozat külső raktárból kérésre szolgáltatható, szállítása keddenként történik. 2003-tól a szakdolgozatok elektronikus formában érhetők el az intraneten.
Idegen nyelvű kurrens folyóiratok olvasása
Idegen nyelvű bekötött folyóiratok használata
A Hadrovics László Könyvtár dokumentumai
Radó gyűjtemény dokumentumai

Tájékoztatás:
Faktografikus tájékoztatás hagyományos és elektronikus dokumentumokból.
Tájékoztatás a könyvtár állományáról
Elektronikus információszolgáltatás:
OPAC – számítógépes könyvtári katalógus a BDF állományáról
Távoli könyvtárak katalógusa, közös katalógusok
Interneten elérhető hazai és külföldi szakirodalmi adatbázisok
Interneten elérhető elektronikus dokumentumok, elektronikus és virtuális könyvtárak dokumentumainak olvasása, dokumentumok letöltése

Kiegészítő számítógépes szolgáltatások:
Office programok használata: dolgozatírás, tanítási segédletek készítése

 

Kölcsönzés:
Az idegen nyelvű dokumentumok kölcsönzése – a könyvtárhasználati szabályok szerint – számítógépes nyilvántartással történik az első emeleten.
Az Osztrák Könyvtár-i gyűjtemény szolgáltatása
Az Angoltanári Módszertani Központ és Könyvtár (British Council) gyűjteményének szolgáltatása
Az Európai Dokumentációs Központ gyűjteményének szolgáltatása külső raktárból, kérésre
Egyéni és csoportos foglalkozás az olvasókkal
Állomány:

30 ezer kötet (főleg angol, német, horvát, orosz, szlovén nyelvű) szabadpolcon áll az olvasók rendelkezésére
kölcsönözhető : angol, német CD-k, DVD-k
Ülőhelyek száma az olvasóteremben

hagyományos olvasói munkahely: 30
számítógépes olvasói munkahely: 20

közösségi tér: 25
OPAC állvány: 1
könyvtáros munkahelyek száma: 2
Egyéb szolgáltatás:

társasjátékok

Accessibility Toolbar

Honlapunk megfelelő működéséhez cookie-kat használunk.

Cookie információk