II. emelet

Nyitvatartási idő szorgalmi időszakban heti 43 óra

Szolgáltatások:

Helyben használat
Idegen nyelvű kézikönyvek, lexikonok, szakterületi alapművek, kötelező (és ajánlott) irodalmak helyben használata
Idegen nyelvű (angol, német, francia és olasz) nyomtatott és elektronikus szakdolgozatok helyben használata
A 2002 előtt készült szakdolgozatokat külső raktárból előzetes kérésre szolgáltatjuk. A szállításuk keddenként történik. A 2002 után készült szakdolgozatok elektronikus formában érhetők el az intraneten. A 2002-es szakdolgozatokat kérésre azonnal kézbeadjuk.
Audio-vizuális és digitális anyagok használata
Idegen nyelvű kurrens folyóiratok olvasása
Idegen nyelvű bekötött folyóiratok használata
A külső raktárban lévő folyóiratokat előzetes kérésre a szakdolgozatokhoz hasonlóan szolgáltatjuk.
A Hadrovics László Könyvtár dokumentumait szintén előzetes kérésre helyben szolgáltatjuk.
Tájékoztatás
Faktografikus tájékoztatás hagyományos és elektronikus dokumentumokból.
Tájékoztatás a könyvtár állományáról
Elektronikus információszolgáltatás
OPAC – számítógépes könyvtári katalógus a BDF állományáról – Tartalma: 1991 után megjelent és/vagy beszerzett dokumentumok, visszamenőleg a leggyakrabban használt kiadványok
Kurzus modul
Távoli könyvtárak katalógusa, közös katalógusok
Interneten elérhető hazai és külföldi szakirodalmi adatbázisok: Web of Science, Science Direct, Academic search primer, MaNCi, EISZ stb.
Interneten elérhető elektronikus dokumentumok, elektronikus és virtuális könyvtárak dokumentumainak olvasása, dokumentumok letöltése
CD-ROM teljes szövegű és multimédia adatbázisok használata
Kiegészítő számítógépes szolgáltatások
Tanulmányi adatok regisztrációja (NEPTUN)
Office programok használata: dolgozatírás, tanítási segédletek készítése
Kölcsönzés
Az idegen nyelvű dokumentumok kölcsönzése – a könyvtárhasználati szabályok szerint – számítógépes nyilvántartással történik.
Az Osztrák Könyvtár-i gyűjtemény szolgáltatása
Az Angoltanári Módszertani Központ és Könyvtár (British Council) gyűjteményének szolgáltatása
Az Európai Dokumentációs Központ gyűjteményének szolgáltatása
Egyéni és csoportos foglalkozás az olvasókkal
Állomány

40 ezer kötet (angol, német, francia, horvát, orosz, szlovén, olasz nyelvű) szabadpolcon áll az olvasók rendelkezésére
helyben használható: angol, német, francia nyelvkazetták és videokazetták, CD-k, DVD-k
A 2002-es évfolyam szakdolgozatai raktárból, a korábbi, nyomtatott szakdolgozat külső raktárból kérésre szolgáltatható
2003-tól a szakdolgozatok elektronikus formában férhetők hozzá
Ülőhelyek száma az olvasóteremben

hagyományos olvasói munkahely: 14
számítógépes olvasói munkahely: 16
OPAC állvány: 3
könyvtáros munkahelyek száma: 3
videószoba szemináriumi csoportok részére (10-12 fő)

Kedves régi és új olvasóink!

Kérjük a könyvtárban a járványügyi előírások betartását.

A maszk viselése kötelező.

A könyvtári eszközök használata saját felelősségre történik.

Nyitvatartás