Adatvédelem

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) adatkezelési Szabályzatai

ELTE honlapján a Szabályzatok, dokumentumok, I. kötet: Szervezeti és Működési Rend menüpont:

(https://elte.hu/dokumentumok/szmsz#szmr),

 

Az ELTE SzMSz I. 6. Adatkezelési Szabályzat:

(https://www.elte.hu/dstore/document/677/ELTE_SZMSZ_6mell_adatkezeles.pdf)

 

Az EKSZ portálján az Adatkezelési szabályzat menüpont részletes tájékoztatás:

(https://konyvtar.elte.hu/hu/adatkezelesi-szabalyzat)

 

Belépési nyilatkozat

Kijelentem, hogy az ELTE Könyvtári Szolgálat és jelen tagkönyvtár:

ELTE EKL Savaria Könyvtár és Levéltár szabályzatát megismertem, annak rendelkezéseit elfogadom és betartom.

Minden általam helyben használt, illetve kikölcsönzött dokumentumért anyagi és büntetőjogi felelősséget vállalok. E dokumentumok megrongálódása, megrongálása vagy elvesztése okán keletkezett kárt – a használati szabályzatban foglaltak szerint – megtérítem. Kijelentem, hogy személyi adataim valósak, azok megváltozását a változástól számított tíz (10) munkanapon belül bejelentem. Tudomásul veszem, hogy a könyvtári szabályok megszegése a kölcsönzési, illetve a könyvtárhasználati jog időleges vagy végleges megvonásával jár. Kijelentem, hogy a könyvtárhasználat során a szerzői jogra vonatkozó jogszabályokat és a könyvtári szabályokat betartom.

A könyvtári beiratkozási adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy az ELTE az általam közölt személyes adatokat a velem szemben érvényesíthető esetleges követeléseinek érvényesítése céljából és ahhoz szükséges körben harmadik személy részére továbbítsa. Aláírásommal hozzájárulok ahhoz is, hogy e harmadik személy a részére továbbított személyes adataimat – az ELTE igényérvényesítésének céljából és ahhoz szükséges körben – kezelje.

Kijelentem, hogy az ELTE Adatkezelési szabályzatát (ELTE – SZMSZ I. kötet – (Szervezeti és Működési Rend) – 6. sz. melléklete), illetve a személyes adataim kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót megismertem és tudomásul vettem. Az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt.

Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól részletesen a http://sekkonyvtar.elte.hu/adatvedelem oldalon tájékozódhatok.

 

 

 

Kedves Olvasóink!

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel bevezetett új védelmi intézkedések értelmében könyvtárunk 2020. november 11-től zárva tart.

Dokumentumot kölcsönözni csak előzetes, elektronikus úton történő egyeztetés után és előre megbeszélt átvételi időponttal lehetséges.

A dokumentumok visszahozatala a "C" épületi bejáratnál található dobozban való elhelyezéssel, illetve postai visszaküldéssel lehetséges.

A kapcsolattartás kizárólag telefonon (94/519-636)  vagy elektronikus úton (kolcsonzo@sek.elte.hu és http://sekkonyvtar.elte.hu/irj-nekunk/) történhet.

A zárvatartás idejére késedelmi díjat nem számítunk fel.

Megértésüket köszönjük.

ELTE EKL Savaria Könyvtár és Levéltár