A 2014. évre megrendelt folyóiratok listája

A Savaria Egyetemi Központ Könyvtára által 2013-ben megrendelt folyóiratok
FOLYÓIRAT Egység Webes elérés
2000 Folyóirattár www.ketezer.hu/
168 óra Folyóirattár www.168ora.hu
Adókódex Folyóirattár http://www.ado.hu/laparchivum.php?k=2&l=1&s=1
Aetas Folyóirattár http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/aetas/
Alföld Folyóirattár http://www.alfoldfolyoirat.hu/
Applied linguistics Idegen Nyelvi Könyvtár
Balkon Folyóirattár http://www.balkon.hu/html_index.html
Buksz Folyóirattár http://www.c3.hu/scripta/buksz/honlap/
Café bábel Folyóirattár http://www.cafebabel.hu/
Chip magazin + DVD Folyóirattár www.chiponline.hu 
Csodaceruza Folyóirattár http://csodaceruza.hu/
Demográfia Folyóirattár http://www.demografia.hu/index.php/kiadvanyok/demografia/demogkateg
Drámapedagógiai Magazin Folyóirattár http://www.drama.hu/szakkonyvek/DPM
Édes anyanyelvünk Folyóirattár http://edesanyanyelvunk.anyanyelvapolo.hu/
Educatio Folyóirattár http://www.hier.iif.hu/hu/educatio.php
Egészségfejlesztés Folyóirattár http://www.oefi.hu/megrend.htm
Élet és irodalom Folyóirattár http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=CIMOLDAL0601
Élet és tudomány Folyóirattár http://www.eletestudomany.hu/
Életünk Folyóirattár http://eletunkfolyoirat.hu/site/index.php
ELT Journal Idegen Nyelvi Könyvtár
Esély Folyóirattár http://www.esely.org/
Eszmélet Folyóirattár http://eszmelet.hu/
Ethnographia Folyóirattár http://www2.arcanum.hu/ethnographia/opt/a100602.htm?v=pdf&a=start_f
Falu, város, régió Folyóirattár http://www.vati.hu/index.php?page=main&menu=21232&langcode=hu
Fejlesztő Pedagógia Folyóirattár
Felnőttképzés Folyóirattár http://site.nive.hu/folyoiratok/index.php/felnottkepzes
Felsőoktatási műhely Folyóirattár
Figyelő Folyóirattár http://www.fn.hu/
Filmvilág Folyóirattár http://www.filmvilag.hu/
Filológiai közlöny Folyóirattár http://filologiaikozlony.btk.pte.hu/
Fizikai szemle Folyóirattár http://www.kfki.hu/fszemle/
Fordítástudomány Folyóirattár http://www.elteftt.hu/index.asp?id=15
Fordulópont Folyóirattár http://www.pontkiado.hu/fordulopont/index.php
Forrás Folyóirattár http://www.forrasfolyoirat.hu/
Földgömb Folyóirattár http://www.afoldgomb.hu/
Földrajzi értesítő Folyóirattár http://www.mtafki.hu/konyvtar/geobull.html
Földrajzi közlemények Folyóirattár
Gyártástrend Folyóirattár
Gyógypedagógiai szemle Folyóirattár http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102
Hadtörténelmi közlemények Folyóirattár
Helikon Folyóirattár
Heti válasz Folyóirattár http://hetivalasz.hu/
Heti világgazdaság Folyóirattár http://hvg.hu/
Heti világgazdaság (Különszámok) Folyóirattár
Hitel Folyóirattár http://www.hitelfolyoirat.hu/
Holmi Folyóirattár http://www.holmi.org/
Honismeret Folyóirattár http://www.hnm.hu/honismeret/folyoirat/index.php
Humánpolitikai szemle Folyóirattár
Információs társadalom Folyóirattár http://www.infonia.hu/infotars/archivum.html
Irodalomismeret Folyóirattár
Irodalomtörténet Folyóirattár http://www.irodalomtortenet.hu/
Irodalomtörténeti közlemények Folyóirattár http://itk.iti.mta.hu/
Iskolakultúra Folyóirattár http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=11
Journal of cave and carst studies Természetföldrajz
Kalligram Folyóirattár http://www.kalligram.com/?cl=casopis_container&iid=1&PHPSESSID=067da914b72494640dfb7a3
Kisebbségkutatás Folyóirattár http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/
Korall Folyóirattár http://www.korall.org/
Kortárs Folyóirattár http://www.kortarsonline.hu/
KÖMAL Folyóirattár http://www.komal.hu/info/bemutatkozas.h.shtml
Könyv és nevelés Folyóirattár http://www.tanszertar.hu/eken/index.htm
Könyv, könyvtár, könyvtáros Folyóirattár http://www.ki.oszk.hu/3k/
Könyvtári figyelő Folyóirattár http://ki.oszk.hu/kf/
Könyvtári levelezőlap Folyóirattár http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=365
Közgazdasági szemle Folyóirattár http://www.kszemle.hu/index.php/
Köznevelés Folyóirattár http://www.koznev.hu/archivum.php
Közoktatás Folyóirattár
Kritika Folyóirattár
Kultúra és közösség Folyóirattár http://www.socio.mta.hu/kultura_es_kozoseg/
Külgazdaság Folyóirattár
Külügyi szemle Folyóirattár http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2011&t=3
Levéltári szemle Folyóirattár http://www.leveltaros.hu/leveltari_szemle
Liget Folyóirattár http://www.liget.org/folyoirat.php
Literatúra Folyóirattár
Ma & holnap Folyóirattár http://www.maesholnap.hu/portal/index.php
Magyar filozófiai szemle Folyóirattár http://minerva.elte.hu/mfsz/
Magyar iparművészet Folyóirattár http://loveandunity.interneteurope.eu/~mimhu/archivum.php
Magyar könyvszemle Folyóirattár http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=21
Magyar műhely Folyóirattár http://www.magyarmuhely.hu/html/folyoirat.html
Magyar napló Folyóirattár http://www.magyarnaplo.hu/ 
Magyar narancs Folyóirattár www.mancs.hu/
Magyar nemzet Folyóirattár www.mno.hu/?norel=1&PHPSESSID=20d1909934ea54195943fdc917ceaf52&pass=2
Magyar nyelv Folyóirattár http://www.c3.hu/~magyarnyelv/index.htm
Magyar nyelvőr Folyóirattár http://www.c3.hu/~nyelvor/nyr.htm
Magyar pedagógia Folyóirattár http://www.magyarpedagogia.hu/
Magyar szemle Folyóirattár http://www.magyarszemle.hu/
Magyar tudomány Folyóirattár http://www.matud.iif.hu/mttart.html
Magyar zene Folyóirattár
Marketing és menedzsment Folyóirattár http://www.m-and-m.hu/
Médiakutató Folyóirattár http://www.mediakutato.hu/ 
Mediterrán világ Folyóirattár
Mentálhigiéné és pszichoszomatika Folyóirattár http://www.akademiai.com/content/1786-3759/
Meteor Folyóirattár http://meteor.mcse.hu/
Metropolis Folyóirattár http://www.c6.hu/metropolis/
Mindennapi pszichológia Folyóirattár
Modern iskola Folyóirattár
Modern nyelvoktatás Folyóirattár http://www.tintakiado.hu/books.php?labels=10
Módszertani közlemények Folyóirattár http://www.jgypk.u-szeged.hu/modszertan/
Mozgó világ Folyóirattár www.mozgovilag.hu/
Múlt és jövő Folyóirattár http://www.multesjovo.hu/hu/folyoirat
Múltunk Folyóirattár http://www.multunk.hu/
Munkaügyi szemle Folyóirattár
Muzsika Folyóirattár http://www.muzsika.net/muzsika/index.php?area=present
Műemlékvédelem Folyóirattár http://www.etkkft.hu/v2/muemlek.php
Műhely Folyóirattár http://www.gyorimuhely.hu/
Műszaki magazin Folyóirattár
Művészettörténeti értesítő Folyóirattár http://www.akademiai.com/content/119732/
Nagyvilág Folyóirattár http://www.nagyvilag-folyoirat.hu/
Napi gazdaság Folyóirattár
National Geographic Folyóirattár www.geographic.hu
Nemzeti sport Folyóirattár www.nemzetisport.hu/
Népegészségügy Folyóirattár http://www.nk.unideb.hu/index.php?pageid=ne_megjelent_szamok
Népszabadság Folyóirattár www.nol.hu/
Népszava Folyóirattár www.nepszava.hu/
Neveléstörténet Folyóirattár http://www2.kodolanyi.hu/nevelestortenet/index.php
Ókor Folyóirattár http://www.ookor.hu/ 
Oktatási és kulturális közlöny Folyóirattár http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/index.php?k=32
Óvodai nevelés Folyóirattár http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=410
Parlando Folyóirattár http://www.parlando.hu/
Pc world Folyóirattár http://www.pcworld.hu/
Pedagógiai műhely Folyóirattár http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=1001
Pedagógusképzés Folyóirattár http://issuu.com/pedagoguskepzes
Pedagógusok jogi értesítője Folyóirattár http://arboc.hu/pedel/index.html
Pedagógusok lapja Folyóirattár http://www.pedagogusok.hu/pedlap.php
Polisz Folyóirattár http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=c
Polygon Folyóirattár http://www.math.u-szeged.hu/polygon/lap.htm
Pro minoritate Folyóirattár http://www.prominoritate.hu/ 
Pszichoterápia Folyóirattár http://www.pszichoterapia.hu/
Rekreáció Folyóirattár
Replika Folyóirattár www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/honlap
Rubicon Folyóirattár http://www.rubicon.hu/magyar/nyitolap/
Soproni szemle Folyóirattár http://www.epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=01977
Swimming world Testnevelés Intézet
Statisztikai szemle Folyóirattár http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=58,181198&_dad=portal&_schema=PORTAL
Szakoktatás Folyóirattár http://www.mszt.iif.hu/index.php?menu_nr=7&type=edu&value=&article_language=hu&language=h
Századok Folyóirattár http://www.szazadok.hu/
Századvég Folyóirattár http://www.szazadveg.hu/ 
Szépirodalmi figyelő Folyóirattár http://www.szepirodalmifigyelo.hu/ 
Színház Folyóirattár http://www.szinhaz.net/
SzociológiaI szemle Folyóirattár http://www.szociologia.hu/szamok_1991_2010/
Tanító Folyóirattár
Tér és társadalom Folyóirattár http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/issue/archive
Természet világa Folyóirattár http://www.termeszetvilaga.hu/
Természet világa ksz. Folyóirattár http://www.termeszetvilaga.hu/
Természetbúvár Folyóirattár http://www.termeszetbuvar.hu/
Területi statisztika Folyóirattár http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,113747&_dad=portal&_schema=PORTAL
Tiszatáj Folyóirattár http://www.tiszataj.hu/
Történelmi szemle Folyóirattár http://www.tti.hu/hu_kiadvfolyo.html
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás Folyóirattár http://tmt.omikk.bme.hu/
Új forrás Folyóirattár http://www.jamk.hu/ujforras/index.htm
Új katedra Folyóirattár http://www.ujkatedra.hu/
Új köznevelés Folyóirattár
Új művészet Folyóirattár http://www.uj-muveszet.hu/
Új pedagógiai szemle Folyóirattár http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle
Valóság Folyóirattár http://www.valosagonline.hu/
Vas népe Folyóirattár www.vasnepe.hu/
Vasi honismereti és helytörténeti közlemények Folyóirattár http://dev-bx.ysolutions.hu/Kiadvanyok/Vasi_Honismereti_es_Helytorteneti_Kozlemenyek.html
Vasi szemle Folyóirattár http://www.vasiszemle.t-online.hu/
Vezetéstudomány Folyóirattár http://corvinus-mba.hu/hungarian/vezetestudomany/
Vigilia Folyóirattár http://www.vigilia.hu/
Világgazdaság Folyóirattár http://www.vilaggazdasag.hu/
Világtörténet Folyóirattár http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=481
Zeitschrift für Germanistik Idegen Nyelvi Könyvtár
Zeneszó Folyóirattár http://www.kota.hu/
Zöld ipar magazin Folyóirattár http://zipmagazin.hu/

You may also like...

Accessibility Toolbar

Honlapunk megfelelő működéséhez cookie-kat használunk.

Cookie információk