Regionális Angoltanári Információs Központ és Könyvtár

A BDF ,a Vas Megyei Pedagógiai Intézet és a British Council 1993-ban hozta létre az Angoltanári Továbbképző Központot és Könyvtárt azzal a céllal, hogy információt, forrásanyagot és helyszínt biztosítson az angol nyelv hatékony tanítása és tanulása fejlesztésére Szombathelyen és Vas megyében.

A British Council az Egyesült Királyság kulturális, tudományos és oktatási együttműködést támogató nemzetközi szervezete. A világ 109 országában működik azért, hogy népszerűsítse Nagy-Britanniát és az angol nyelvet. Magyarországon 1936 óta van jelen, hogy kapcsolatokat építsen ki a két ország között, s bemutassa Nagy-Britanniát s az ott élő embereket.

Szombathelyen 1994. február 1. óta működik az Angoltanári Továbbképző Központ és Könyvtár a főiskola “D” épületének II. emeletén, az Idegennyelvi Könyvtárban. A választás nem volt véletlen, hiszen a főiskola angol tanszéke már évek óta kapcsolatot tartott a British Councillal, több közös módszertani programot dolgoztak ki és elsőként ezen a főiskolán indítottak hároméves, egyszakos angoltanárképzést.
Az intézményt igazgatótanács vezeti, amelyben az anyaszervezet egy taggal képviselteti magát. A többiek a főiskola és a pedagógiai intézet munkatársai.

2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Angoltanári Információs Központ és Könyvtár nevet vette fel a Központ.

A Regionális Angoltanári Információs Központ és Könyvtár szolgáltatásai:

  • kölcsönzés
  • helybenhasználat: kézikönyvek, folyóiratok, audio- és video kazetták
  • tanácsadás a központban található angolnyelv-tanítási anyagok kiválasztásához
  • szakmai továbbképzési – műhelyek, konferenciák, továbbképzések, szemináriumok és találkozók szervezése a régió összes nyelvtanára számára
  • tanulmányi versenyek szervezése az angol nyelvet tanuló általános és középiskolai diákok számára
  • információ a nagy-britanniai tanulási lehetőségekről
  • a központ helyet ad az angol szakos nyelvtanárok tanórán kívüli foglalkozásaihoz
  • a cambridge-i angol nyelvi vizsgák megszervezése (www.cambridge-efl.org.uk/resultsprofile/)
  • az angolszász kultúrához kapcsolódó programok szervezése


A British Council 4427 kötetes könyv-, folyóirat, video- és hangkazetta állománya a főiskola Idegennyelvi Könyvtárában található, az angol nyelvű állománnyal egybeosztva, színcsíkkal megkülönböztetve. A főiskola könyvtárának online katalógusa (http://hat.bdtf.hu/) tartalmazza a British Council könyvtári anyagát is. Ezt az állományt a főiskola könyvtárának beiratkozott olvasói használhatják, a könyvtár nyitvatartási idejében

Accessibility Toolbar

Honlapunk megfelelő működéséhez cookie-kat használunk.

Cookie információk