Használati szabályzat

SKL használati szabályzat és díjtáblázat   [frissítve: 2022.10.11]

Kölcsönzés – feltétel a beiratkozás

I. Könyvek, tankönyvek, jegyzetek és tanítási segédletek a Kölcsönzési térben
/Forrásközpont I. emelet /

Egyidejűleg 15 kötet kölcsönözhető 1, 3 ill. 4 hétre.

A tanulmányi előírásnak megfelelően vannak tartós használatra /félévre, egy tanévre/ kölcsönözhető művek is, ezek száma növeli a kölcsönözhető dokumentumok számát.

A tartósan kölcsönözhető művek listáját a szorgalmi időszak kezdetén állítjuk össze.

A kölcsönzésben lévő példányokra díjmentesen előjegyzés kérhető
Amennyiben a kölcsönzött dokumentumra nincs előjegyzés, a kölcsönzés időtartama 3 alkalommal meghosszabbítható.
A határidőn túl visszahozott könyvekre naponta 60.-Ft késedelmi díjat számítunk fel.
A határidőn túl visszahozott olvasótermi könyvekre naponta 100.-Ft késedelmi díjat számítunk fel.

II. Idegennyelvű könyvek kölcsönzése az idegen nyelvi könyvtári gyűjteményből
/Forrásközpont II. emelet/

Egyidejűleg 10 könyv és 5 nem hagyományos dokumentum lehet kölcsönzésben, amennyiben a kölcsönzött dokumentumra nincs előjegyzés, a kölcsönzés időtartama 3 alkalommal meghosszabítható.
A könyvek 3 ill. 4 hétre kölcsönözhetők, a nem hagyományos dokumentumok 2 napra.
Tartósan kölcsönözhető művek az oktatók előírása szerint fél évre kölcsönözhetőek, ha van az előírt könyvből elegendő példányszám.
A határidőn túl visszahozott könyvekért naponként és darabonként 60.-Ft, AV dokumentumoknál 100.-Ft késedelmi díjat kell fizetni.

II./a Az Európai Dokumentációs Központ (EDK) könyveinek kölcsönzése is az Idegen Nyelvi Könyvtárban történik

2013 szeptemberétől az EDK teljes állománya kölcsönözhető az egyetemi könyvtárba beiratkozottak számára.
A könyvek 3 hétre kölcsönözhetők, egyidejűleg több könyv kölcsönzése is lehetséges, a kölcsönzés időtartama 3 alkalommal meghosszabítható.
A határidőn túl visszahozott könyvekért naponként és darabonként 60.-Ft késedelmi díjat kell fizetni.
A helyben használat továbbra is mindenki számára ingyenes.

III. Médiatár állománya kölcsönözhető (kivétel a hanglemez)
/Forrásközpont II. emelet/

Egy alkalommal 6 db A-V dokumentum kölcsönözhető.
Hangkazetta 1 hétre kölcsönözhető.
VHS videokazetta, DVD és CD 2 napra kölcsönözhető.
Késedelmi díj naponta és darabonként 100,- Ft
A kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési ideje nem hosszabítható, és nincs előjegyzés!

Könyvtárközi kölcsönzés
/Forrásközpont földszint/

Beiratkozott olvasóink vehetik igénybe a szolgáltatást.

Részletes ismertető

Számítógép-használati ismertető

WiFi

A szolgáltatás a Forrásközpont területén ingyenes.

Szkennelés

/Forrásközpont II. emelet

Egy A/4-es színes szkenner segítségével lehet önállóan szkennelni.


Intraneten elérhető részletes szabályzatok

Savaria Egyetemi Központ Könyvtára ügyrendje
Könyvtárhasználati szabályzat
Gyűjtőköri szabályzat
Könyvtári egységek kezelési szabályzata

Accessibility Toolbar

Honlapunk megfelelő működéséhez cookie-kat használunk.

Cookie információk