Devecseri Gábor Könyvtár

Devecseri Gábor és felesége Huszár Klára az iseumi játékok alkotó művészeiként a hatvanas években és a hetvenes évek elején a nyarakat Szombathelyen töltötték. A város kulturális életének meghatározó személyiségei voltak, kezdetben Plautus, majd Mozart műveinek színpadra állításával. E kötődés nyomán került hozzánk a költő könyvtára.
Az 1982. márciusában kelt alapítólevél szerint Devecseriné Huszár Klára férje könyvtári hagyatékát olyan magyar felsőoktatási intézményre kívánta hagyományozni, ahol magyar szakos tanárképzés is folyik és vállalják, hogy ezt a hagyatékot a gyűjtemény eredeti formájában történő megőrzése mellett feldolgozzák, gondozzák és megfelelően elhelyezik . A könyvtár a Főiskola “B” épületében a Tanácsteremben került elhelyezésre.
1982 és 1987 között a kötetek átadása több részletben megtörtént.

1992-ben pedig megjelent Tóthné Király Katalin szerkesztésében Devecseri Gábor Könyvtárának kötetkatalógusa.
A katalógus bevezetőjében Huszár Klára így ír férje könyvtáráról:
“nem tudományos gyűjtemény, nem is egy könyvgyűjtő hagyatéka, hanem a szenvedélyes olvasóé és a “munkaszerelemtől” megrészegült író-műfordítóé, akinek munkaeszközei s egyben gyönyörűséget okozó hozzátartozói e kötetek.”

Az állomány tartalma: az antik világ, valamint a középkortól napjaink irodalmáig terjedő szak- és szépirodalom, különös tekintettel a költő műfordítói tevékenységére
Az állomány feltárása: kötetkatalógus, amely a különgyűjtemény raktári rendjét tükrözi. A dokumentumok formai feltárásán túl utal a lapszéli jegyzetekre, tartalmazza a dedikációk teljes szövegét. A katalógusban személy- és helynévmutató, kiadók és nyomdák mutatója, Devecseri Gábornak és Huszár Klárának dedikált példányok mutatója, possessorok mutatója segíti az eligazodást. (Ez utóbbiban a könyvek egykori tulajdonosainak nevei kereshetők vissza)
A Devecseri Gábor különgyűjtemény 3842 kötete kérésre az Olvasóteremben használható.

A különgyűjtemény az BDF ALEPH könyvtári katalógusában visszakereshető. Az adatbevitel az NKA és a kultura. hu Könyvtári Kollégiumának támogatásával készült el.

Könyvtári Kollégiumának támogatásával készült el.

Accessibility Toolbar

Honlapunk megfelelő működéséhez cookie-kat használunk.

Cookie információk